Akumulátor je jedným z hlavných zariadení vozidla. Sú k nemu pripojené všetky elektrické a elektronické súčasti vozidla. Jeho hlavnou funkciou je umožniť činnosť štartéra a udržať elektrický systém aktívny.

Po drsných zimách a horúcich letách je však vhodné nechať akumulátor skontrolovať, aby ste predišli nepríjemným prekvapeniam. Pre zmeny teploty v dôsledku zmeny ročného obdobia môže dôjsť k poruchám s následnými problémami pri štartovaní vozidla.

NÁŠ TIP

Priemerná životnosť akumulátora sa obvykle pohybuje medzi 4 až 5 rokmi, odporúčame vám však nechať si skontrolovať stav akumulátora vášho vozidla každých 30 000 km alebo 2 roky, v závislosti od používania vozidla.

Niektorými signálmi, ktoré by vás mali upozorniť na kontrolu akumulátora, sú:

  1. ťažkosti so štartovaním vozidla,

  2. strata výkonu svetlometov,

  3. viditeľné škvrny alebo korózia okolo akumulátora.

Ak máte podozrenie na nefunkčnosť akumulátora, navštívte najbližší servis MOTRIO.

Naši technici v krátkom čase diagnostikujú stav vášho akumulátora a prípadne navrhnú najvhodnejšie riešenie pre vaše vozidlo.