V súčasnosti sa elektronika podieľa na mnohých aspektoch funkcie motorového vozidla, na palubnej doske svojho vozidla vidíte len žlté alebo červené kontrolky. Elektronická diagnostika je dôležitou súčasťou údržby vozidla, v skutočnosti počítačová analýza umožní mechanikovi presne identifikovať poruchu v elektrických a elektronických častiach vozidla a posúdiť ich stav a bezpečnosť.

Vďaka tejto analýze možno vykonávať niektoré operácie, ako je programovanie a mapovanie riadiacej jednotky na účely optimalizácie spotreby, kontroly spotreby paliva a zaistenie správnej funkcie výstražných kontroliek a senzorov.

NÁŠ TIP

Odporúčame vykonať kontrolu aspoň raz za 2 roky.
Niektorými známkami poruchy môžu byť:

  • neobvyklé rozsvietenie kontroliek,

  • nesprávna funkcia senzorov,

  • nekonzistentné hodnoty v samotnej diagnostike vozidla.